رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت:
عوامل فعال در شركت اي بي ال تحت پيگرد قرار مي گيرند

با تمامي عوامل فعال در شركت اي بي ال و شركت هاي مشابه برخورد قانوني مي شود.
رئيس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت اعلام كرد: با تمامي عوامل اعم از بازاريابان، فروشندگان و مسئولان شركت هاي غيرقانوني «اي بي ال» و مشابه آن برخورد مي شود و در اين راستا دستورات لازم به نيروي انتظامي داده شده است.
قاضي حميدرضا طايفي به خبرگزاري فارس گفت: با توجه به اخبار منتشر شده، در خصوص غيرقانوني بودن فعاليت شركت هاي گلدكوئيست، متاسفانه اخيرا مشاهده شده كه افراد سودجو با نام شركت هاي جديد مانند «اي بي ال» و نام هاي ديگر اقدام به عضوگيري و بازاريابي كرده اند كه در اين خصوص اعلام می‌شود هرگونه فعاليت در اين گونه شركت ها جرم تلقي شده و با تمامي عوامل آن برخورد قضايي می‌شود.
طايفي اضافه كرد: در آينده نزديك دفاتر تمام شركت هاي غيرقانوني پلمپ می‌شود.

منبع: روزنامه کيهان مورخ دوشنبه 9 خرداد 1384 - کليک کنيد...

محموله‎ گلدكوئيست‎ در اعماق‎ دريا

تهران‎ ـ قاچاقچياني‎ كه‎‎ محموله گلدكوئيسـت‎ را غيرقانوني‎‎ وارد ايـران‎ مـي كردنـد در رويارويي‎ با ماموران‎‎ اين محمـولـه‎ را به‎ دريا ريختند.
سخنگوي‎ ستاد مبارزه‎ با قاچـاق‎ كــالا و ارز گفت‎: هم‎ اكنون‎‎‎ كار خارج‎ كـردن ايـن محمـولـه‎ از دريـا در حـال‎ انجـام‎ اسـت‎ و تاكنــون‎‎ نيــز مقـداري‎ از آن از زيـر آب‎ خارج‎ شده‎ است‎.
وي‎ مكان‎‎ كشف‎ اين محمـولـه‎ را بـنـدر لنگه‎ ذكر كرد و گفت‎: مطابق‎ گزارش‎ نـيـروي‎ انتظامي‎‎ يـك‎ مـحمـولـه‎ ديگـر در يـكـي از بنــادر جنــوب‎ كشــف‎ شـده‎‎ اسـت‎ كـه ايـن‎ محمولـه‎‎‎ بـه صـورت‎‎ سـالـم‎ توقيف‎ شده است.
سخنگوي‎ ستاد مبارزه‎ با قاچـاق‎ كــالا و ارز گفت‎: مـحمـولـه‎‎‎ هـاي‎ فـوق‎ كـه بــه صـورت‎ غيرقانوني‎ در حال‎ واردشدن‎ به‎ كشـور بود به‎‎ مقصد شيراز در حال‎‎ حمل بوده است‎.
وي‎ افزود: قرار بود طي‎‎ مـراسـمـي از سوي‎ اين‎ شركت‎ محموله‎‎‎ ها به افراد سرشاخـه خـود در شيراز تحويل‎ شود.

منبع: واحد مرکزی خبر (IRIBNEWS) - کليک کنيد...

مجلس‌يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت شركتهايي مانند "گلدكوئيست" را تصويب كرد

به نقل از خبرگزاری ايرنا:

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه به يك فوريت طرحي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن ، فعاليت شركتها و موسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها ،از قبيل گلدكوئيست، ممنوع مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين طرح به امضاي ۵۰نفر از نمايندگان رسيده است .

در صورت تصويب نهايي اين طرح، "هرگونه فعاليت موسساتي كه با ايجاد ساختار هرمي، زنجيره‌اي بي‌انتها از افراد را براي جذب افراد ديگر و مشاركت آنها در جذب سرمايه، بدون استخدام و بدون پرداخت حق‌الزحمه و تنها با دريافت حق عضويت يا اجبار به خريد كالا به كار مي‌گيرند تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع مي‌باشد.

همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح ، بكارگيري افراد دراين موسسات تحت موضع عقد جعاله و عناوين مشابه نيز ممنوع است .

يك فوريت اين طرح را حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران درجلسه علني روز چهارشنبه مطرح كرد.

طراحان معتقدند" فعاليتهاي شركتها و موسسات غالبا غير ايراني از قبيل گلدكوئيست با انجام فعاليتهاي ناسالم اقتصادي منشاء ضرر و زيان اقشار مختلف مردم مي‌شوند و با روال غيرشرعي مبادرت به ارايه فعاليتهاي غير توليدي كرده، مقادير هنگفتي از ثروت ملي كشور را بصورت ارز از ايران خارج مي‌كنند و زيانهاي جبران ناپذيري را به بدنه اقتصادي كشور وارد مي سازند.

 

منبع: خبرگزاري ايرنا مورخ 4/3/1384 كليك كنيد...

 

----------------- به نقل از خبرگزاري مهر: -----------------

با موافقت مجلس

فعالیت شرکت گلدگوئیست در ایران ممنوع میشود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب فوریت طرحی ، فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی در شبکه بی انتها از جمله گلدگوئیست را ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی "مهر" در مقدمه این طرح یک فوریتی که به امضای 50نماینده مجلس رسیده است، چنین آمده است: با توجه به اینکه توسعه فعالیت های شرکت هاو موسسات غالبا غیر ایرانی از قبیل گلدگوئیست که با انجام فعالیتهای ناسالم اقتصادیمنشاء ضرر و زیان اقشار مختلف مردم شده و با روال غیر شرعی مبادرت به ارایه فعالیتهای غیر تولیدی کرده و مقادیر هنگفتی از ثروت ملی کشور را به صورت ارز از ایرانخارج نموده و زیانهای جبران ناپذیری  را به بدنه اقتصادی کشور وارد می سازد و بهمنظور صیانت از فعالیت های اقتصاد سالم و حمایت از رقابت منصفانه این ماده واحده بهمجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

بر اساس این ماده واحده که به تصویب 134 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامیرسید هرگونه فعالیت موسساتی که با ایجاد و ساختار هرمی ، زنجیره ای بی انتها ازافراد برای جذب افراد دیگر و مشارکت آنها در جذب سرمایه بدون استخدام و بدون پرداختحق الزحمه و تنها با دریافت حق عضویت یا احیاء به خرید کالا به کار می گیرند ، تحتهر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع می باشد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده واحده کارگری افراد در این موسسات تحت موضوع عقدجعاله و عناوین مشابه نیز ممنوع است.

منبع: خبرگزاري مهر مورخ 4/3/1384 كليك كنيد...

 

/ 0 نظر / 27 بازدید